Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
DOD-1-796815755726 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2021 0 EUR
DOD-1-796921299047 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2021 0 EUR
DOD-1-796816295062 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2021 0 EUR
DOD-1-796814931211 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2021 0 EUR
DOD-1-796813747500 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.10.2021 0 EUR
Zmluva CO 35570512 Ing. Peter Cmorej 01.07.2016 50 EUR
DOD_5100780110C 44483767 Východoslov. energetika, a.s. 6.04.2016 0 EUR
DOD_2029529032 35570512 Slovak Telekom, a.s. 18.04.2016 19,99 EUR
DOD_911010223 35570512 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2015 0 EUR
DOD_911010224 35570512 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2015 0 EUR
DOD_911010225 35570512 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2015 0 EUR
DOD_911010226 35570512 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2015 0 EUR
Zmuva_prax 00157716 UKF Nitra 11.3.2015 0 EUR
KZ_2015 35570512 CPPPaP Spišská Nová Ves 1.1.2015 0 EUR
2014001 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 7.1.2014 0 EUR
KZ_2014_Doplnok1 35570512 CPPPaP Spišská Nová Ves 1.1.2014 0 EUR
KZ_2014 35570512 CPPPaP Spišská Nová Ves 1.1.2014 0 EUR
DOD_03 00329061 Mesto Gelnica 27.2.2013 189,24 EUR
KZ_2013 35570512 CPPPaP Spišská Nová Ves 1.1.2013 0 EUR
2012000001 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 18.11.2012 0 EUR
9900910468 35570512 Slovak Telekom, a.s. 07.03.2011 0 EUR
0002 00157716 Univerzita Konštantína filozofa 11.05.2011 0 EUR
0003 00157716 Univerzita Konštantína filozofa 24.05.2011 0 EUR
Zmluva prax 00157716 Univerzita Konštantína filozofa 23.2.2011 0 EUR