Stredné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Gymnázium Gelnica SNP 1 Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
SOŠ Prakovce Sídlisko Breziny 282 Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Gymnázium Krompachy Lorencova 46 Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Súkr. SOŠ EDURAM Krompachy Maurerova 55 Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Tech. akadémia Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/428918
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
SOŠ Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Hotel. akadémia Spišská Nová Ves Radničné nám. 1 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmailcom 053/428918
Cirkevné gymná. Spišská Nová Ves Radničné nám. 8 Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
SOŠ ekonomic. Spišská Nová Ves Stojan 1 Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr.Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919