Materské školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Materská škola Arnutovce 11 Arnutovce Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola Betlanovce 23 Betlanovce Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola Bystrany 49 Bystrany Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Bystrany 98 Bystrany Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Chrasť nad Hornádom 44 Chrasť nad Hornádom Mgr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Danišovce 21 Danišovce Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
EP MŠ pri ZŠ Staničná 20 Harichovce Mgr.Tomaskova tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Hincovce 28 Hincovce Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Hnilčík 38 Hnilčík Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola I.pri ZŠ Hlavná 369/91 Hrabušice Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Iliašovce 155 Iliašovce Mgr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Jamník 185 Jamník Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
Materská škola Kaľava 64 Kaľava Mgr. Katová leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola Kolinovce 129 Kolinovce Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Hlavná 3 Krompachy Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
EP – ZŠsMŠ (MŠ) Robotnícka 3 Krompachy Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
EP – ZŠsMŠ (MŠ) SNP 44 Krompachy Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Nábrežná 9 Letanovce Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola Lieskovany 50 Lieskovany Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
EP – ZŠsMŠ (MŠ) Školská 18 Markušovce Mgr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Matejovce nad Hornádom 97 Matejovce nad Hornádom Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola pri ZŠ Biele Vody 266 Mlynky Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Odorín 65 Odorín Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola pri ZŠ Lúčna 3 Olcnava Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola pri ZŠ Poráč 125 Poráč Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola 5RPII Rudňany Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Rudňany 89 Rudňany Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Slatvina 165/63 Slatvina Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Slovinky 591 Slovinky Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Komenského 1 Smižany Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Ružová 1197/9 Smižany Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Cirkevná materská škola Smreková 38 Smižany Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Zelená 773/1 Smižany Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola E. M. Šoltésovej 27 Spišská Nová Ves Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
Súkr. MŠ BRANTIA Ferka Urbánka 20/A Spišská Nová Ves Mgr.Lacková lackova.cpppapsnv@gmailcom 053/4298919
Materská škola Gorazdova 28 Spišská Nová Ves Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Hviezdoslavova 33 Spišská Nová Ves Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola I. Krasku 3 Spišská Nová Ves Mgr. Vysokaiová vysokaiová.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
Materská škola J. Hanulu 6 Spišská Nová Ves Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Komenského 25 Spišská Nová Ves Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Lipová 21 Spišská Nová Ves Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola P. Jilemnického 2 Spišská Nová Ves Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Materská škola Rybničná 31 Spišská Nová Ves Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Tehelná ul. Spišská Nová Ves Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola Slovenská 14 Spišská Nová Ves Mgr.Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Stolárska 2 Spišská Nová Ves Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Z. Nejedlého 5 Spišská Nová Ves Mgr. Gondová gondova.cpppapsnv@gmailcom 053/4297490
Súkr.materská škola Školská 4 Spišská Nová Ves Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Evanj. materská škola Štefánikovo námestie č.21 Spišská Nová Ves Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Kostolná 271 Spišské Tomášovce Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Školská 1 Spišské Tomášovce Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola SNP 1 Spišské Vlachy Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Spišský Hrušov 217 Spišský Hrušov Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Materská škola pri ZŠ Teplička  49 Teplička Mgr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Vítkovce 20 Vítkovce Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Žehra 10 Žehra Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Žehra 48 Žehra Mgr. Katová danka.katova@gmail.com 091110225
Materská škola Hlavná 117 Gelnica Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Slovenská 49 Gelnica Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola pri ZŠ Helcmanovce 41 Helcmanovce Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Školská 560 Jaklovce Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Kluknava 190 Kluknava Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Kojšov 187 Kojšov Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola pri ZŠ Školská 20 Margecany Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Mníšek nad Hnilcom 497 Mníšek nad Hnilcom Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola pri ZŠ Školská 684 Nálepkovo Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
EP – ZŠsMŠ (MŠ) Prakovce 308 Prakovce Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Richnava 260 Richnava Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Smolnícka Huta 31 Smolnícka Huta Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola pri ZŠ Smolník 526 Smolník Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
EP – ZŠsMŠ (MŠ) Veľký Folkmar 332 Veľký Folkmar Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Materská škola Závadka 194 Závadka Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Mlynská 320 Švedlár Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Železničná 460 Švedlár Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Žakarovce 338 Žakarovce Mgr.Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224