Meno Pracovná pozícia Telefón E-mail Kancelária
PhDr. Martina Sakmáryová Riaditeľka 0911 010 226,
053 / 42 973 67
ppp-snv@mail.t-com.sk
sakmaryova.cpppapsnv@gmail.com
č.208
2.poschodie
Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD. Psychologička,
vedúca oddelenia
053 / 42 975 81 leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com č.207
2.poschodie
Mgr. Gabriela Laučeková Sociálna pedagogička 053 / 44 617 40 laucekova.cpppapsnv@gmail.com č.1
prízemie
PaedDr. Jana Javorská Špeciálna pedagogička 053 / 42 976 85 javorska.cpppapsnv@gmail.com č.104
1.poschodie
Mgr. Viera Vysokaiová Psychologička 053 / 42 973 98 vysokaiova.cpppapsnv@gmail.com č.209
2.poschodie
Mgr. Barbora Palková Psychologička 053 / 42 989 18 palkova.cpppapsnv@gmail.com č.103
1.poschodie
Mgr. Dominika Lacková Psychologička 053 / 42 989 19 lackova.cpppapsnv@gmail.com č.107
1.poschodie
Mgr. Miroslava Proksová Špeciálna pedagogička 053 / 42 974 90 proksova.cpppapsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
Mgr. Klaudia Gondová Psychologička 053 / 42 974 90 gondova.cpppapsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
PhDr. Nikola Tomašková (Krompachy) Psychologička 0911 010 225 tomaskova.cpppapsnv@gmail.com ZŠ Maurerova, Krompachy
Mgr. Tatiana Pisková (Gelnica) Psychologička 0911 010 224 tana.piskova@gmail.com ZŠ Hlavná 121, Gelnica
Mgr. Ľubica Babejová Psychologička 053 / 42 989 19 babejova.cpppapsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Mgr. Ivana Rousková Psychologička 053 / 42 989 19 rouskova.cpppapsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Lívia Majerčáková Sociálna pracovníčka 053 / 44 617 40,
0911 010 223
majercakova.cpppapsnv@gmail.com č.2
prízemie
Ľudmila Lenártová Ekonomicko – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81,
0948 535 205
lenartova.cpppapsnv@gmail.com č.206
2.poschodie
Mgr. Zuzana Sokolovská Personálno – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81 sokolovska.cpppapsnv@gmail.com