Meno Pracovná pozícia Telefón E-mail Kancelária
PhDr. Martina Sakmáryová Riaditeľka 0911 010 226,
053 / 42 973 67
cpppapsnv@cpppapsnv.eu
sakmaryova.cpppapsnv@gmail.com
č.208
2.poschodie
Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD. Psychologička,
vedúca oddelenia
053 / 42 973 98 leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com č.209
2.poschodie
Mgr. Gabriela Laučeková Sociálna pedagogička, kariérová poradkyňa,
vedúca oddelenia
053 / 42 975 81 laucekova.cpppapsnv@gmail.com č.207
2. poschodie
PaedDr. Jana Javorská Špeciálna pedagogička 053 / 42 976 85 javorska.cpppapsnv@gmail.com č.104
1.poschodie
Mgr. Barbora Palková Psychologička 053 / 42 989 18 palkova.cpppapsnv@gmail.com č.103
1.poschodie
Mgr. Dominika Lacková Psychologička 053 / 42 989 19 lackova.cpppapsnv@gmail.com č.107
1.poschodie
Mgr. Klaudia Počubayová Psychologička 053 / 42 974 90  pocubayova.cpppapsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
Mgr. Ivana Hlatká Psychologička 053 / 42 974 90 hlatka.cpppapsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
Mgr. Tatiana Pisková (Gelnica) Psychologička 0911 010 224 tana.piskova@gmail.com ZŠ Hlavná 121, Gelnica
PaedDr. Soňa Šefčíková Špeciálna pedagogička 053 / 42 989 19 sefcikova.cpppapsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Mgr. Ivana Rousková Psychologička 053 / 42 989 19 rouskova.cpppapsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Mgr. Richard Vojtas Psychológ, kariérový poradca 053 / 44 617 40 vojtas.cpppapsnv@gmail.com č.1
prízemie
Lívia Farkašová Sociálna pracovníčka 053 / 44 617 40,
0911 010 223
farkasova.cpppapsnv@gmail.com č.2
prízemie
Ľudmila Lenártová Ekonomicko – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81,
0948 535 205
lenartova.cpppapsnv@gmail.com č.206
2.poschodie
Mgr. Zuzana Sokolovská Personálno – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81 sokolovska.cpppapsnv@gmail.com