meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov stredných škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame výchovných a kariérových poradcov stredných škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2022 (streda) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

CDMSI-BU online meeting
  

Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame  koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie a odborný seminár , ktorý sa uskutoční dňa 7.6.2022 (utorok) o 8:30 hod. prostredníctvom platformy Zoom.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2022 (utorok) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Gelnica

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2022 (piatok) o 9:00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

ukrajina
  

POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi.

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA

Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou na Slovensku)

 

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre využitie v teréne nájdete na:
https://www.rpsp.eu/publikacie/

alebo

http://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2022/03/karticky_2.pdf

  • k dispozícii je web stránka : www.ua.gov.sk so základnými informáciami pre cudzincov (azyl, zamestnanie, OSĽ), s dôležitými informáciami pre utečencov UA
  • www.pomocpreukrajinu.sk  (možnosti ubytovania)
  • k dispozícii je NLP 0800 800 818, zabezpečená komunikácia v UA jazyku, prevádzku zabezpečuje SKCH, t.j. teda odborníci v oblasti pomoci a podpory OSĽ

 

3
  

Vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine citlivo vnímame, že je potrebné vytvoriť bezpečnú atmosféru pre komunikáciu a kontakt.

V tejto súvislosti sme k dispozícii deťom, žiakom, učiteľom a rodičom v krízových situáciách.
V prípade, že vás táto situácia zasiahla, alebo ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie alebo sa potrebujete poradiť o tom, ako hovoriť o súčasných udalostiach s deťmi neváhajte nás kontaktovať.
Budeme vďační, ak sprostredkujete náš kontakt vašim blízkym, ktorí by to mohli potrebovať.

SME TU PRE VÁS.

Môžete nás kontaktovať na našich telefónnych číslach a sme k dispozícii na tel. čísle: 0911 010 223 a emailových adresách.

Do pozornosti dávame linky pomoci:
Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

Sledujte aj podstránky VÚDPaP a MŠVVaŠ:
VÚDPAP – krízová intervencia
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva – Facebook
Psychologický manuál k vojne na Ukrajine

CDMSI-BU online meeting
  

Online pracovné stretnutie sociálnych pedagógov

Pozývame sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 16.02.2022 (streda) o 10:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

CDMSI-BU online meeting
  

Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2022 (utorok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

bg-07.jpg
  

Online Burza stredných škôl 2022

Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica,
ktorú sme zorganizovali v spolupráci so strednými školami.

Online Burza je dostupná na tomto linku:

HIGHSCHOOL
  

Pozvánka na týždeň online aktivít “ ZÁŽITKAMI K POVOLANIU“

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji Vás pozývajú na týždeň online aktivít s názvom „Zážitkami k povolaniu“, ktorý bude prebiehať od
10.1.2022 do 14.1.2022.
         Harmonogram aktivít nájdete tu: https://centrumke.sk/tyzden-online-aktivit/