Maja
  
Rozhovor s PhDr. Máriou Žifčákovou, zakladateľkou psychologickej poradne, dnes Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Letnej 66 v Spišskej Novej Vsi
 • 10. 09. 2021
 • 0
 • 0

V marci 2021 sa životného jubilea dožila zakladateľka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Letnej 66 v Spišskej Novej Vsi.

Čítať viac
blog-online-pracovne-stretnutie-3
  
Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných a kariérových poradcov
 • 25. 05. 2021
 • 0
 • 0

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie spojené

Čítať viac
blog-online-pracovne-stretnutie-2
  
Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov
 • 25. 05. 2021
 • 0
 • 0

Pozývame koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online

Čítať viac

blog-online-pracovne-stretnutie-1
  
Online pracovné stretnutie sociálnych pedagógov
 • 25. 05. 2021
 • 0
 • 0

Pozývame sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční

Čítať viac
podmienky-vstupu
  
Podmienky vstupu do CPPPaP Spišská Nová Ves od 29.4.2021
 • 30. 04. 2021
 • 0
 • 0

Milí rodičia, od 29.4.2021 vstúpila do platnosti Vyhláška hlavného hygienika č. 197, ktorá upravuje podmienky vstupu do nášho zariadenia: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

Čítať viac
dolezite-info
  
Dôležité informácie o obnovení prevádzky
 • 26. 04. 2021
 • 0
 • 0

Vážení rodičia, klienti, pedagógovia, aktuálne má naše centrum obnovenú prevádzku v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. Prosíme vás, aby ste

Čítať viac

bg-07.jpg
  
Online Burza stredných škôl 2021
 • 29. 01. 2021
 • 0
 • 0

Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorú sme zorganizovali v spolupráci so strednými

Čítať viac
blog-07
  
Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov
 • 03. 12. 2020
 • 0
 • 0

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie dňa 09.

Čítať viac
event-06
  
Online pracovné stretnutie školských psychológov
 • 18. 11. 2020
 • 0
 • 0

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie dňa 25. novembra

Čítať viac

covid
  
Opatrenia proti šíreniu COVID-19
 • 02. 10. 2020
 • 0
 • 0

Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021 Vyhlásenie návštevníka Vyhlásenie zákonného zástupcu

Čítať viac
zapis-deti-do-skoly
  
Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti
 • 02. 04. 2020
 • 0
 • 0

Informácie pre rodičov Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov, musí byť do školy zapísané. V tomto

Čítať viac
bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina
 • 18. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina 19.2.2020    

Čítať viac

bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina
 • 04. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina 5.02.2020    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 27. 11. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na seminár 28.11.2018    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 24. 10. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov prevencie a školských psychológov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves.    

Čítať viac

event-06
  
Pozvánka
 • 24. 10. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves a Gelnica    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

1. Pozvánka na poradu výchovných poradcov SŠ okresu SNV (4.10.2018 – 8:00)    

Čítať viac

event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

2. Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV (4.10.2018 – 10:00)    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 18. 09. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov okresov SNV a Gelnica.    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 10. 05. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre školských psychológov 6.6.2019    

Čítať viac

event-06
  
Pozvánka
 • 10. 05. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných poradcov 17.5.2019    

Čítať viac
event-06
  
Pozvánka
 • 05. 04. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresov SNV a GL    

Čítať viac