bg-07.jpg
  
Online Burza stredných škôl 2021
 • 29. 01. 2021
 • 0
 • 0
Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorú sme zorganizovali v spolupráci so strednými... Read More
blog-07
  
Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov
 • 03. 12. 2020
 • 0
 • 0

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie dňa 09.

Read More
event-06
  
Online pracovné stretnutie školských psychológov
 • 18. 11. 2020
 • 0
 • 0

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie dňa 25. novembra

Read More

covid
  
Opatrenia proti šíreniu COVID-19
 • 02. 10. 2020
 • 0
 • 0

Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021 Vyhlásenie návštevníka Vyhlásenie zákonného zástupcu

Read More
zapis-deti-do-skoly
  
Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti
 • 02. 04. 2020
 • 0
 • 0

Informácie pre rodičov Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov, musí byť do školy zapísané. V tomto

Read More
bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina
 • 18. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina 19.2.2020    

Read More

bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina
 • 04. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina 5.02.2020    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 27. 11. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na seminár 28.11.2018    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 24. 10. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov prevencie a školských psychológov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves.    

Read More

event-06
  
Pozvánka
 • 24. 10. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves a Gelnica    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

1. Pozvánka na poradu výchovných poradcov SŠ okresu SNV (4.10.2018 – 8:00)    

Read More

event-06
  
Pozvánka
 • 01. 10. 2019
 • 0
 • 0

2. Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV (4.10.2018 – 10:00)    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 18. 09. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov okresov SNV a Gelnica.    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 10. 05. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre školských psychológov 6.6.2019    

Read More

event-06
  
Pozvánka
 • 10. 05. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných poradcov 17.5.2019    

Read More
event-06
  
Pozvánka
 • 05. 04. 2019
 • 0
 • 0

Pozvánka na pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresov SNV a GL    

Read More