preloder
Top

Aktuality

zapis-deti-do-skoly
  
Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti
 • 02. 04. 2020
 • 0
 • 0

Informácie pre rodičov Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov, musí byť do školy zapísané. V tomto

Read More
bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina
 • 18. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 2.skupina 19.2.2020    

Read More
bg-07.jpg
  
Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina
 • 04. 02. 2020
 • 0
 • 0

Pozvánka na stretnutie peer-aktivistov – 1.skupina 5.02.2020    

Read More

Hlavnou náplňou centra je:

 • Komplexná psychologická, špeciálno-pedagogická a sociálno-pedagogická starostlivosť

 • Poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania

 • Identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu

 • Preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov

 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania

 • Spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica

 • Poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.

  Vážení rodičia, deti, žiaci, študenti, pedagógovia a odborní zamestnanci škôl,

  oznamujeme vám,

  že od 25.5.2020

  je čiastočne obnovená prevádzka nášho zariadenia (obmedzený režim).
  Odborní zamestnanci nášho Centra sú vám k dispozícii a to:

  • telefonicky na tel. čísle: 0911 010 223 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.
  • osobne – riešenie urgentných prípadov (potrebné je najskôr kontaktovať zariadenie telefonicky)
  • emailom – zoznam adries odborných zamestnancov nájdete TU
  • online poradenstvom: https://cpppapsnv.eu/online-poradenstvo/

  Aj v tejto mimoriadnej situácii sme tu pre vás.

  Kolektív CPPPaP.