preloder
Top

Aktuality

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
 • 18. 11. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa ... Čítať viac
meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
 • 06. 10. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie,... Čítať viac
meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
 • 05. 10. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa... Čítať viac

Hlavnou náplňou centra je:

 • Komplexná psychologická, špeciálno-pedagogická a sociálno-pedagogická starostlivosť

 • Poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania

 • Identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu

 • Preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov

 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania

 • Spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica

 • Poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.