preloder
Top

Aktuality

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov stredných škôl okresu Spišská Nová Ves
 • 27. 05. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame výchovných a kariérových poradcov stredných škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2022 (streda) o... Čítať viac
CDMSI-BU online meeting
  
Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
 • 27. 05. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame  koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie a... Čítať viac
meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl okresu Spišská Nová Ves
 • 27. 05. 2022
 • 0
 • 0
Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2022 (utorok) o... Čítať viac

Hlavnou náplňou centra je:

 • Komplexná psychologická, špeciálno-pedagogická a sociálno-pedagogická starostlivosť

 • Poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania

 • Identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu

 • Preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov

 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania

 • Spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica

 • Poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.