Zmluvy

 Číslo

IČO

Obchodný názov

Dátum

Suma, mena

Zmluva CO

35570512

Ing. Peter Cmorej

01.07.2016

50 EUR

DOD_5100780110C

44483767

Východoslov. energetika, a.s.

6.04.2016

0 EUR

DOD_2029529032

35570512

Slovak Telekom, a.s.

18.04.2016

19,99 EUR

DOD_911010223

35570512

Slovak Telekom, a.s.

10.12.2015

0 EUR

DOD_911010224

35570512

Slovak Telekom, a.s.

10.12.2015

0 EUR

DOD_911010225

35570512

Slovak Telekom, a.s.

10.12.2015

0 EUR

DOD_911010226

35570512

Slovak Telekom, a.s.

10.12.2015

0 EUR

Zmuva_prax

00157716

UKF Nitra

11.3.2015

0 EUR

KZ_2015

35570512

CPPPaP Spišská Nová Ves

1.1.2015

0 EUR

2014001

44291809

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

7.1.2014

0 EUR

KZ_2014_Doplnok1

35570512

CPPPaP Spišská Nová Ves

1.1.2014

0 EUR

KZ_2014

35570512

CPPPaP Spišská Nová Ves

1.1.2014

0 EUR

DOD_03

00329061

Mesto Gelnica

27.2.2013

189,24 EUR

KZ_2013

35570512

CPPPaP Spišská Nová Ves

1.1.2013

0 EUR

2012000001

44291809

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

18.11.2012

0 EUR

9900910468

35570512

Slovak Telekom, a.s.

07.03.2011

0 EUR

0002

00157716

Univerzita Konštantína filozofa

11.05.2011

0 EUR

0003

00157716

Univerzita Konštantína filozofa

24.05.2011

0 EUR

Zmluva prax

00157716

Univerzita Konštantína filozofa

23.2.2011

0 EUR