Odborní zamestnanci

PhDr. Martina Sakmáryová riaditeľka, sociálny pedagóg

 

Tel. kontakt: 053/42 973 67

Mobil: 0911 010 226

E-mail: ppp-snv@stonline.sk

 


Vedúca oddelenia poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu, psychoterapie a špeciálno-pedagogického poradenstva

Mgr. Viera Vysokaiová

psychológ


Tel. kontakt: 053/42 97 398

Mobil: 0911 010 223

E-mail: vysokaiova.cpppapsnv@gmail.com

 

Vedúca oddelenia výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

PhDr. Martina Sakmáryová

sociálny pedagóg

Tel.: 053/42 973 67

Mobil: 0911 010 226

E-mail: sakmaryova.cpppapsnv@gmail.com

 


 

PaedDr.  Jana Javorská

špeciálny pedagóg

Tel.: 053/42 97 685

Mobil: 0911 010 223

E-mail: javorska.cpppapsnv@gmail.com

 

Mgr. Tomáš Juríčkov

psychológ

Tel.: 053/42 97 581

Mobil: 0911 010 223

E-mail: jurickov.cpppapsnv@gmail.com

 

Mgr. Diana Mahdalová

psychológ

Tel.: 053 429 74 90

Mobil: 0911 010 223

E-mail: mahdalovacpppapsnv@gmail.com

Mgr. Miriam Šmelková

sociálny pedagóg

Tel.: 053 44 617 40

Mobil: 0911 010 223

E-mail: smelkovacpppapsnv@gmail.com

Mgr. Lenka Čurillová

psychológ

Tel.: 053 446 17 40

Mobil: 0911 010 223

E-mail: curillova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Dominika Lacková

psychológ

Tel.: 053 429 89 19

Mobil: 0911 010 223

E-mail: lackova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Soňa Šefčíková

špeciálny pedagóg

Tel.: 053 429 89 19

Mobil: 0911 010 223

E-mail: sefcikova.cpppapsnv@gmail.com


Mgr. Dana Katová – Elokované pracovisko CPPPaP, Maurerova 14, 053 42  Krompachy

psychológ

Mobil: 0911 010 225

E-mail: dankakatova@gmail.com

 


Mgr. Tatiana Pisková – Elokované pracovisko CPPPa P, Hlavná 117,  056 01 Gelnica

psychológ

Mobil: 0911 010 224

E-mail: tana.piskova@gmail.com

 

Administratívni pracovníci:

Ľudmila Lenártová - Ekonomicko – hospodárska pracovníčka

 

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205

E-mail: lenartova.cpppapsnv@gmail.com

 

Lívia Majerčáková - Sociálna pracovníčka

 

Tel.: 053/42 98 919

Mobil: 0911 010 223

 

Personálno-administratívna pracovníčka

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205

 

Informatik

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205